Doplňkové podmínky LETNÍ TÁBORY

Doplňkové podmínky letní tábory (DP-LT)

Obsah

 • Článek I. Vymezení pojmů
 • Článek II. Úvodní ustanovení
 • Článek III. Rezervace, Objednávka, Přihláška, platební podmínky
 • Článek IV. Cena, změna ceny
 • Článek V. Práva a povinnosti Objednatele
 • Článek VI. Práva a povinnosti TBM
 • Článek VII. Odstoupení od Přihlášky
 • Článek VIII. Podmínky pobytu v ubytovacích a společenských prostorách
 • Článek IX. Pojištění
 • Článek X. Závěrečná ustanovení

Článek I.

Úvodní ustanovení

DP-LT tento článek SP neupravuje ani nedoplňuje.

Článek II.

Vymezení pojmů

Tyto DP-LT jsou nedílnou součástí SP pro letní Tábory v období léta na území Evropy.

Článek III.

Rezervace, Objednávka, Přihláška, platební podmínky

 1. Do 31. března je výše zálohy, při které se Přihláška stává závaznou, stanovena na 3 000 Kč za každého Účastníka na Přihlášce.
 2. Do 1. dubna u závazné rezervace musí objednatel doplatit alespoň do částky 4 000 Kč za každého Účastníka na Přihlášce.
 3. Do 1. května u závazné rezervace musí objednatel doplatit alespoň do částky 5 000 Kč za každého Účastníka na Přihlášce.
 4. Doplatek (zaplacení celé ceny Služby) bude Objednatelem uhrazen nejpozději do 31. května roku, ve kterém bude Služba čerpána. Smluvně je možné termín doplatku změnit.

Článek IV.

Cena, změna ceny

DP-LT tento článek SP neupravuje ani nedoplňuje.

Článek V.

Práva a povinnosti Objednatele

DP-LT tento článek SP neupravuje ani nedoplňuje.

Článek VI.

Práva a povinnosti TBM

 1. Minimální počet účastníků pro realizaci Služby je 30.

Článek VII.

Odstoupení od Přihlášky

Tabulka níže udává výši storno poplatků. Rozhodující datum pro výši storno poplatku je doručení oznámení do kanceláře TBM.

Výše storno poplatků

 
Datum přijetí oznámení o odstoupení od Přihlášky (měsíce předcházející konání Tábora)Výše storno poplatku za 1 účastníka
do prosince 500 Kč
leden 1 000 Kč
únor 2 000 Kč
březen 3 000 Kč
duben 4 000 Kč
květen 5 000 Kč
červen, červenec a srpen 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 1. Při předčasném ukončení čerpání Služby ze strany Objednatele se částka za nevyčerpané dny Služby nevrací.
 2. Při předčasném ukončení čerpání Služby ze strany TBM dle článku VI. bodu 1. se částka za nevyčerpané dny Služby nevrací.

Poznámka: pojištění storno poplatků je součástí balíčku pojištění, který vám sjednáme v případě zájmu, viz čl. VIII. Pojištění.

Článek VIII.

Podmínky pobytu v ubytovacích a společenských prostorách


DP-LT tento článek SP neupravuje ani nedoplňuje.

Článek IX.

Pojištění

DP-LT tento článek SP neupravuje ani nedoplňuje.


Článek X.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto DT-LT nabývají platnosti dnem 30. března 2023 a nahrazují DT-LT předchozí.


V Přerově dne 30. března 2023

Michal Skopal, předseda

 

MAMUT, z. s., IČ: 191 856 00 | vyrobil: iChytrák.cz