Vouchery zdarma

Vouchery zdarma

Jak a kdo může získat voucher

 1. Doporučením tábora. Doporučte tábor komukoliv, kdo s námi ještě nebyl. Vy získáte 200 Kč voucher do bufetu ke své Přihlášce. Ten, komu jste tábor doporučili získává také 200 Kč voucher ke své Přihlášce.
 2. Sourozenci. Každý sourozenec nebo příbuzný získává 100 Kč voucher. Podmínkou je, že děti musí být na jedné Přihlášce.
 3. Děti zaměstnanců IZS a AČR. Každé dítě, jehož zákonný zástupce (rodič) je zaměstnanec IZS nebo AČR získává 100 Kč voucher. Zákonný zástupce musí mít s dítětem shodné příjmení nebo být uvedený na Přihlášce jako Objednatel.

Další podmínky

 1. O vouchery musí Objednatel zažádat přes formulář níže.
 2. Nelze získat zároveň vouchery pro sourozence a pro děti zaměstanců IZS a AČR.
 3. Vouchery je možné získat pouze na letní tábory.
 4. Vouchery za doporučení je možné získat do maximální výše 1 000 Kč (5 doporučení).
 5. Nevyužité vouchery po táboře propadají.
 6. Vouchery nelze měnit na peníze.
 7. Nárok na voucher za doporučení vzniká, až doporučený zcela uhradí tábor.
 8. Hodnotu voucherů získaných ke své Přihlášce automaticky rozdělujeme na stejné díly všem dětem v Přihlášce.
 9. Všechny podmínky je po domluvě možné individuálně upravit.