Příspěvky zaměstnavatele

Příspěvky zaměstnavatele/organizace na tábor

Čtyři hlavní způsoby, jak je získat.

  1. Přispívající organizace vystaví objednávku, kterou nám zašlete (nebo zašle přímo organizace) a my dle jeho pokynů vystavíme fakturu a vše zařídíme. Jediné, co potřebujeme je, aby nám pověřené oddělení ve vaší organizaci vystavilo objednávku na dětskou rekreaci. Objednávku nám, prosím, zašlete e-mailem ve formátu PDF (případně poštou).
  2. Zašlete nám fakturační údaje přispívající organizace + údaje, které chce mít uvedené na faktuře (nejlépe interní předpis/návod co a jak fakturovat, kam a jak poslat). My fakturu vystavíme a buď ji pošleme přímo zaměstnavateli, nebo Vám a vy ji předáte v práci na pověřeném oddělení (zpravidla účtárně).
  3. Pokud Vám organizace proplácí příspěvek až po uskutečnění tábora, tábor uhraďte sami a po skončení tábora nás kontaktujte. My Vám následně vystavíme potvrzení o účasti na táboře na jehož základě budete čerpat příspěvek.
  4. Pokud ani jeden ze způsobů výše nevyhovuje, dejte nám, prosím, kontakt na pověřenou osobu v organizaci (nejlépe e-mail nebo telefon). My se s touto osobou spojíme a vše pro Vás připravíme.

Vyřešení příspěvku je velmi jednoduché. Pokud vaše organizace využívá jiný způsob řešení , ozvěte se nám. Každý příspěvek dokážeme zpracovat.

Objednávky, fakturační údaje, žádosti o vystavení faktury a potvrzení o účasti na táboře zasílejte e-mailem: mamut@taborymamut.cz

Doporučujeme nás kontaktovat pro prodloužení rezervace tábora v případě, že ze strany vaší organizace může dojít k prodlení v zaslání objednávky k nám.