Příspěvky zaměstnavatele/organizace na tábor

Čtyři hlavní způsoby, jak je získat.

  1. Přispívající organizace vystaví objednávku, kterou nám zašlete (nebo zašle přímo organizace) a my dle jeho pokynů vystavíme fakturu a vše zařídíme. Jediné, co potřebujeme je, aby nám pověřené oddělení ve vaší organizaci vystavilo objednávku na dětskou rekreaci. Objednávku nám, prosím, zašlete nejlépe e-mailem ve formátu PDF (případně poštou). Tento způsob využívá například policie, armáda, SŽDC aj.
  2. Zašlete nám fakturační údaje přispívající organizace + údaje, které chce mít uvedené na faktuře (nejlépe interní předpis/návod co a jak fakturovat, kam a jak poslat). My fakturu vystavíme a buď ji pošleme přímo zaměstnavateli, nebo Vám a vy ji předáte v práci na pověřeném oddělení (zpravidla účtárně). Tento způsob využívá například Česká pošta, většina zaměstnavatelů a odborů.
  3. Pokud Vám organizace proplácí příspěvek až po uskutečnění tábora, tábor uhraďte sami a po skončení tábora nás kontaktujte. My Vám následně vystavíme potvrzení o účasti na táboře na jehož základě budete čerpat příspěvek. Takto to mají zpravidla pojišťovny.
  4. Pokud ani jeden ze způsobů výše nevyhovuje, dejte nám, prosím, kontakt na pověřenou osobu v organizaci (nejlépe e-mail nebo telefon). My se s touto osobou spojíme a vše pro Vás připravíme.

Vyřešení příspěvku je velmi jednoduché. Pokud vaše organizace využívá jiný způsob řešení (např. poukazy Edenred, Sodexo aj.), ozvěte se nám. Každý příspěvek dokážeme zpracovat.

Objednávky, fakturační údaje, žádosti o vystavení faktury a potvrzení o účasti na táboře zasílejte nejlépe e-mailem: mamut@taborymamut.cz.
Můžete také poštou na adresu kanceláře: Tábory Mamut, Chrastice 100, 788 32 Staré Město.

Doporučujeme nás kontaktovat pro prodloužení expirace rezervace tábora v případě, že ze strany vaší organizace může dojít k prodlení v zaslání objednávky k nám.